Vi kan kontaktes 24 timer i døgnet for akuttilfeller. Vi hjelper deg når din hest er syk og rekvirerer videre til hesteklinikk dersom dette er nødvendig. 

  • Kolikk
  • Sårskader
  • Spiserørsforstoppelse
  • Øyeskader
  • Forfangenhet
  • Spikertråkk
  • Hovbyll