Her følger et utvalg av våre priser. Kjøring og merverdiavgift (MVA) 25% kommer i tillegg, samt tillegg for arbeid utenfor normale arbeidstider. Prisene kan variere avhengig av tidsbruk og forbruk av medisiner og utstyr.

 

 

 • Generell Konsultasjon - fra 756 + mva
 • Vaksinasjon – 1 hest – 455 + mva
  • Vaksinasjon – hest nr 2 samme eier – 424 + mva
 • Tannbehandling - fra 745 + mva
 • Kolikkundersøkelse (inkludert fysisk undersøkelse, nese-svelgsonding og rektalundersøkelse) - fra 1250 + mva
 • Sårskader - fra 896 + mva
 • Halthetsundersøkelse - fra 980 + mva
 • Halthetsundersøkelse - kontroll - fra 440 + mva
 • Sedasjon - fra 140 + mva
 • Kiropraktikk - 840 + mva
 • Ponnimåling - 615 + mva