Her er noen nyttige linker.

Dopingreglement:

- Dopingreglement i Norge (DNTs forbuds- og karenstidsliste): http://www.travsport.no/Global/Banner/DNT%20forbuds-%20og%20karenstider%20rev%20091215%20br.pdf

- Dopingreglement FEI: http://www.feicleansport.org/prohibited.html

- Forskrift om forbud mot doping av hest: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-03-01-231

 

Vaksinasjonsbestemmelser:

- Norges Rytterforbund (NRYF): http://www.rytter.no/stevnestart/hesten/vaksinasjon/

- FEI: https://www.fei.org/fei/horse-health-and-welfare/int-health-requirements/vaccinations

- Det Norske Travselskap (DNT): http://www.travsport.no/PageFiles/197988/Nye%20vaksineregler%202015.pdf

 

Lover og regler for hold av hest i Norge:

- Forskrift om velferd for hest: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-03-01-231

- Retningslinjer til forskrift om velferd for hest: http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/retningslinjer_til_forskrift_om_velferd_for_hest.8416/binary/Retningslinjer%20til%20forskrift%20om%20velferd%20for%20hest

- Forskrift om reinavla/ godkjente hestedyr: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-01-13-67?q=hest