Zorro  på 1 år får sin første tannbehandling!

Zorro på 1 år får sin første tannbehandling!

Regelmessige munnhuleundersøkelser og tannbehandling er svært viktig for hesten. Problemer i munnhulen kan føre til blant annet vekttap, kolikk, spiserørsforstoppelser og endring i adferd, som bukking, aggressivitet, dårlig kontakt til bittet, head shaking osv. Rutinemessig tannbehandling, utført av autoriserte veterinærer, kan kartlegge eventuelle problemer på et tidlig stadie og unngå progresjon av sykdomstilstander i munnhulen.