KJØP OG SALGSUNDERSØKELSER  AV HEST

Denne artikkelen er fritt oversatt fra AAEP sin kundeinformasjonsbrosjyre om kjøp og salg av hest. 

Å kjøpe en hest kan være en stor investering i tid, penger og følelser. Dessverre kommer hester sjelden med pengene tilbake garantier. Derfor er det så viktig å undersøke alle sider ved hesten før du kjøper den. Mange profesjonelle hestefolk kan hjelpe deg å vurdere ting som potensiale, oppførsel, stamtavle og prestasjoner, og det er veldig nyttig å lytte til fagfolk om disse sidene av hestekjøpet. Det er derimot bare en kvalifisert hesteveterinær som kan si noe om hestens helhetlige helse og tilstand. Å kjenne til hestens helsetilstand på kjøpstidspunktet er en av de viktigste faktorene når man skal bestemme om akkurat denne hesten vil være en god investering eller ikke.

Enten du vil ha en hest som familiens kjæledegge, en hyggelig turhest, en avlshoppe eller en høyt presterende atlet har du en høyere sjanse for å finne en hest som lever opp til dine forventninger ved å gjennomføre en kjøpsundersøkelse av hesten. Kostnaden av undersøkelsen vil være vel verdt det hvis man vurderer det opp mot det det vil koste i tid og penger å ta seg av en skadet hest på lang sikt.

KJØPSUNDERSØKELSER BØR VÆRE TILPASSET DEN AKTUELLE HESTEN OG KJØPEREN

Kjøpsundersøkelser kan variere avhengig av den tiltenkte bruken av hesten, og veterinæren som utfører undersøkelsen. For eksempel kan en hoppe som kjøpes til avl trenge en grundig reproduksjonsundersøkelse i tillegg til en generell helseundersøkelse. En vallak som skal brukes som spranghest vil trenge en grundig helseundersøkelse i tillegg til en grundig halthetsundersøkelse. Skal du kjøpe en trav- eller galopphest vil en undersøkelse av de øvre luftveiene ofte være nyttig. Å avgjøre nøyaktig hva som skal inkluderes i undersøkelsen avhenger av god kommunikasjon mellom kjøper og veterinær.

Velg en veterinær som er godt kjent med rasen eller grenen du har tenkt til å bruke hesten til. Forklar dine forventninger til undersøkelsen, samt hva du vil bruke hesten til. Snakk om hva du ønsker skal inkluderes i undersøkelsen og snakk om pris. Vær tilstede under undersøkelsen. En representant for selger bør også være tilstede. Ikke vær redd for å spørre hvis det er noe du lurer på eller ikke forstår, eller hvis du vil be om videre undersøkelser av hesten.

Det er ikke veterinærens å jobb å godkjenne eller ikke godkjenne hesten. Derimot er veterinærens rolle å gi deg som kjøper informasjon om eventuelle problemer ved hestens helsetilstand og å diskutere disse med deg slik at du kan treffe en beslutning angående kjøp av hesten. Veterinæren kan kun gi deg råd om hestens nåværende helsetilstand, slik hesten er presentert dagen for undersøkelsen, han eller hun kan ikke forutsi hvordan hesten vil fungere i fremtiden.

Kjøpsundersøkelsen er som et stillbilde. Den gir informasjon om en individuell hest på en gitt dag i et bestemt øyeblikk. Hvor detaljert bildet er avhenger av hvor fullstendig undersøkelsen er og hva problemene faktisk er. Men husk at et stillbilde ikke kan gi hele historien om en hests fortid, nåtid og fremtid da mange faktorer bidrar til dette og de kan være usynlige på tidspunktet for undersøkelsen.

Det er ingen standard protokoll for hva som skal inngå i en kjøpsundersøkelse, dette må du og veterinæren din bli enige om. Noen ting som bør inngå er for eksempel:

 • Hestens medisinske bakgrunn, også vaksinasjoner, markkurer, fôring og eventuelle tilskudd eller medisiner. Det kan være nødvendig å få tillatelse fra selger for å se hestens tidligere journaler og sykehistorie.
 • Puls, respirasjon og temperatur.
 • Lytte til hjerte og lunger.
 • Nesebor, øyne, ører.
 • Benstilling og kroppsform. Kondisjon.
 • Kropp og ben for tegn på tidligere skader eller sykdom.
 • Blodprøver for generell helsetilstand, infeksiøse sykdommer eller medisinering.
 • Munn og tenner.
 • Høver, både visuelt og med visitertang.
 • Oppførsel.
 • Hesten i bevegelse, på rett linje, i små og store sirkler og under ridning både før og etter oppvarming.
 • Leddenes fleksibilitet og respons på bøyeprøver.

VIDERE UNDERSØKELSER

En grundig klinisk undersøkelse bør gjøre veterinæren oppmerksom på eventuelle problemer. Hvis veterinæren mistenker noe som kan ha betydning for hestens tiltenkte bruk kan han anbefale videre tester som røntgenbilder, nerveblokker, urin- og blodprøver, endoskopi, ultralyd eller andre undersøkelser i samsvar med kjøper.

Røntgenbilder er ofte en del av en kjøpsundersøkelse, men de er ikke en erstatning for en grundig klinisk undersøkelse. De er heller ingen garanti for at hesten vil forbli problemfri, og de kan også vise funn som aldri vil resultere i kliniske symptomer.

Å FORSTÅ RESULTATENE

En grundig forståelse av veterinærens funn vil hjelpe deg til å ta en informert beslutning om kjøp av hesten. Hvis du ikke forstår hva veterinæren sier er det viktig at du spør slik at du har et klart bilde av hestens helsetilstand. Når du diskuterer funnene med din veterinær, ha følgende ting klart på minnet:

Ingen hest er perfekt!

Noen medisinske tilstander eller konformasjonsfeil er håndterbare, og vil ikke affisere hestens prestasjonsevne.

Hvis ting som spesialskoing, bestemte typer fôring eller andre særskilte behov er tilstede, bestem deg for om det er praktisk gjennomførbart for deg og ditt budsjett.

Hvis du er i tvil om funnene, få en second opinion.

Husk at det til syvende og sist er din egen avgjørelse om hesten er en god investering eller ikke. Veterinæren kan ikke fortelle deg om du kommer til å like hesten, eller om du kan ri den, håndtere den og bruke den til å nå dine mål.

Kilde -  The American Association of Equine Practitioners, AAEP