For å sørge for at hesten din holder seg frisk er det viktig med et godt, forebyggende vaksinasjonsprogram. Når vi vaksinerer tilfører vi ufarlige varianter av den mikroorganismen vi ønsker å beskytte hesten mot, og hesten vil sette i gang produksjon av antistoffer mot denne organismen. I Norge er det mest vanlig å vaksinere mot Hesteinfluensa og Tetanus (Stivkrampe). Man kan også vaksinere mot Herpesvirus og det finnes mindre vanlige vaksiner mot Botulisme og Kverke. Hvis du bruker hesten i konkurranser må den være korrekt vaksinert mot Hesteinfluensa, og det er ulike regler å sette seg inn i avhengig av hvilken gren du konkurrerer i. Hvis du er usikker på regelverket kan du ta kontakt med din arrangørorganisasjon.

Hesteinfluensa 

Hesteinfluensa er en svært smittsom sykdom som er endemisk i det meste av verden, unntatt New Zealand og Island. Den forårsakes av et virus, Influensavirus A type 2, som er et orthomyxovirus. Unge hester (1 - 5 år) og hester som ofte er i kontakt med andre, ukjente hester, som ved konkurranser og samlinger, er mer utsatt for å bli smittet enn andre hester. Viruset har en inkubasjonstid på 1 - 3 dager og smitter via dråpesmitte (aerosoler) når hesten hoster. Hvor alvorlige symptomene blir avhenger blant annet av graden av immunitet hos hesten. Viruset angriper luftveiene, og de klassiske symptomene er høy feber, hoste, dårlig matlyst, hovne lymfeknuter, muskelsmerter samt utflod fra nesen og eventuelt øynene. Hester som ikke er vaksinert kan bli veldig syke, og sykdommen kan være dødelig, spesielt for føll og allerede svekkede individer. Sykdommen varer vanligvis i 7 - 10 dager, men sekundære bakterieinfeksjoner og komplikasjoner ofte relatert til luftveiene kan oppstå. Det er derfor veldig viktig at hesten får en lang periode med hvile etter sykdommen og bygges gradvis opp igjen over flere uker. Behandlingen er symptomatisk. Hesteinfluensavirus smitter ikke mennesker. 

Hesteinfluensa er en gruppe C-sykdom som betyr at veterinæren som oppdager sykdommen skal rapportere utbruddet til Mattilsynet. Syke hester bør isoleres og alle hestene på stallen bør få målt temperaturen to ganger daglig. Kontakt med hester fra andre staller bør unngås. Sykdommen forebygges ved vaksinering, du kan lese mer om regelverket for vaksinering lenger ned på siden. Drektige hopper vaksineres 4 -6 uker før følling. Føll kan vaksineres fra 5-6 mnd alder dersom moren er vaksinert, og fra 3 mnd alder hvis moren ikke er vaksinert. 

Du kan lese mer om Hesteinfluensa på Veterinærinstituttets hjemmeside her. Du kan også finne mer utfyllende informasjon på engelsk på American Association of Equine Practitioners (AAEP) sine hjemmesider her.

Regelverk  

I regelverket til Norges Rytterforbund (NRYF) står det at alle hester som deltar i konkurranser, treninger eller samlinger arrangert av klubber, kretser eller utvalg tilsluttet NRYF, skal ha vaksinasjonsattest som viser følgende:

 •  hesten er grunnimmunisert mot hesteinfluensa med to vaksiner med minimum 21 og maksimum 92 dagers mellomrom
 •  hesten er revaksinert årlig med maksimum 12 måneders mellomrom etter siste vaksinasjon i grunnimmuniseringen
 • det er gått minst 7 dager siden siste vaksinasjon før konkurranse-/trenings-/samlings-start eller ankomst til oppstallingsområdet
 • attesten er ført av veterinær som ikke er eier av hesten

Alle vaksinasjonene skal være ført i hestens pass og dokumentert med dato, vaksinenavn, veterinærens underskrift og stempel.

For hester som deltar på stevner i regi av Fédération Equestre Internationale (FEI) gjelder de samme reglene som for NRYF, men i tillegg må følgende krav være oppfylt:

 • Man må gi en tredje dose innen 7 måneder etter den andre vaksinen i grunnvaksineringen
 • Hester som skal delta på et stevne må ha fått siste revaksinering senest 6 måneder og 21 dager før ankomst på stevneplassen.

Hester som deltar i galoppløp i regi av Norsk Jockeyklubb og samtlige hester som skal starte, trene eller være oppstallet på Øvrevoll skal være vaksinert mot hesteinfluensa i henhold til de samme bestemmelsene som i NRYF, men også følgende krav må være oppfylt:

 • En injeksjon minimum 150 og maksimum 215 dager etter grunnvaksinasjonen
 • Det skal gå minst 96 timer fra siste vaksinasjon før hesten starter i løp

 Det Norske Travselskap sier at alle hester som bringes inn, oppstalles og/eller som innmeldes til løp på norske totalisator-, region- og lokalbaner, skal være forskriftsmessig vaksinert mot hesteinfluensa i henhold til følgende bestemmelser:

 • Grunnimmunisering - Alle hester må være grunnimmunisert. Hesten vaksineres første gang etter fylte tre måneder og andre gang fire til seks uker etter første vaksine.
 • Revaksinering - Alle hester må revaksineres minimum hver tolvte måned. Oversittes fristen for revaksinering med mer enn én måned, må hesten vaksineres to ganger med fire til seks ukers mellomrom. 
 • Det skal gå minst 96 timer fra siste vaksinasjon før hesten starter i løp
 • Regelverket til Norges Rytterforbund finner du her
 • Regelverket til FEI finner du her
 • Regelverket til Norsk Jockeyklubb finner du her
 • Regelverket til Det Norske Travselskapetfinner du her.

Tetanus (Stivkrampe)

Stivkrampe forårsakes av et potent neurotoksin som produseres av bakterien Clostridium tetani.  Toksinet virker på nervesystemet og medfører at muskulaturen ikke kan slappe av. Nesten alle pattedyr kan få stivkrampe, men hesten er en av de mest følsomme for bakterien. Denne bakterien finnes normalt i hestens forøyelseskanal og avføring så vel som i jorden, og den danner sporer som kan overleve i miljøet i lang tid. Dette medfører at det alltid vil være en fare for smitte i miljøet rundt hesten. Stivkrampe er ikke smittsomt, men hesten blir infisert når bakterien kommer inn via et sår, gjerne et dypt stikksår. Bakterien kan også komme inn via kirurgiske insisjoner, navleområdet på føll eller reproduksjonskanalen til hopper etter følling. Ofte kan såret være lite og virke ubetydelig, men størrelsen på såret har ingen betydning i risikoen for å utvikle stivkrampe.

Inkubasjonstiden er vanligvis 10 - 14 dager, men det kan ta flere uker før symptomer utvikles. De første symptomene er ofte lokalisert stivhet i kjeve- og nakkemuskulaturen. Så følger generalisert stivhet, hyperestesi, svetting og spasmer. Hjertefrekvens og respirasjon vil øke. Spasmene vil øke i intensitet, og stivhet i bena vil føre til at hesten står som en "sagkrakk". Ofte ses også prolaps av det tredje øyelokket. I tidlige stadier kan behandling lykkes. Man vil da behandle med tetanus antitoksin, beroligende legemidler, antibiotika, væsketerapi samt oppstalle hesten i en mørk, rolig boks med høy og vann innen rekkevidde slik at den slipper å senke hodet. Man kan også bruke en sele hvis hesten har vanskeligheter med å stå oppreist. Dessverre er det sjelden behandling lykkes når alvorlige symptomer har oppstått. 

Alle hester bør revaksineres annenhvert år. Hvis en sårskade oppstår og det er mer enn 6 måneder siden siste stivkrampevaksinasjon anbefales en ny dose. Føll av vaksinerte hopper bør få første dose når de er 4 - 6 måneder gamle. Føll av uvaksinerte hopper bør vaksineres når de er 1 - 4 måneder gamle. 

Du kan lese mer om stivkrampe her.

Kilder  

 1. Veterinærinstituttets Faktabank, Fakta Om Hesteinfluensa For Fagpersonell, http://www.vetinst.no/Faktabank/Alle-faktaark/Hesteinfluensa-for-fagpersonell/(language)/nor-NO  
 2. AAEP, Equine Influenza, http://www.aaep.org/equine_influenza.htm
 3. AAEP, Tetanus, http://www.aaep.org/tetanus.htm  
 4. Merck Veterinary Manual, Tetanus: Clostridial Diseases, http://www.merckmanuals.com/vet/generalized_conditions/clostridial_diseases/tetanus.html