Hva er veterinærkiropraktikk og hvordan kan det hjelpe min hest? 

Veterinærkiropraktikk er en behandlingsmetode som går ut på å hjelpe kroppen å hele seg selv, ved å bevare et sunt og velfungerende nervesystem og god fleksibilitet og bevegelighet i ryggrad, muskler og ledd. Veterinærkiropraktikk er ikke en erstatning for konvensjonell veterinærbehandling. Hvis hesten er syk eller halt skal den undersøkes av en veterinær!

Nervesystemet styrer alle funksjoner i kroppen, både bevegelse via muskler og ledd, funksjonene til indre organer som fordøyelsessystemet, hjerte og lunger samt basale behov som sult, tørst og fluktrespons siden hesten er et byttedyr. 80 % av stabiliteten til hestens ledd kommer fra muskler, og kun 20 % fra sener og ligamenter. Nervesystemet sender nerveimpulser til musklene som får de til å reagere på en bestemt måte, og hesten beveger seg ”normalt”.  Hvis man har nedsatt funksjon i en bevegelsesenhet, eller et ledd, kan man få muskelspenninger og inflammasjon i det omkringliggende vevet. Dette kan lede til en forstyrrelse av disse nerveimpulsene og et vertebralsk subluksasjonskompleks (VSC) eller en ”låsning” kan oppstå. Det er viktig å huske på at en bevegelsesenhet aldri vil være låst fullstendig, men ha en redusert bevegelighet i forhold til leddets normale bevegelighet eller Range Of Motion (ROM). En veterinærkiropraktor behandler heller aldri en tilstand der noe er utenfor sin anatomiske stilling, som en subluksasjon eller et ”bone out of place”. Veterinærkiropraktikk foregår innenfor bevegelsesenhetens normale ROM.

En veterinærkiropraktor bruker hendene sine (”Kiros” betyr hånd på Gresk) til å utføre en justering. Dette er et spesifikt støt i den anatomiske retningen til leddet, med høy fart og lav kraft. Målet med justeringen er å gjenopprette full bevegelighet og funksjon i bevegelsesenheten og bli kvitt muskelspenninger og kompensatoriske mekanismer som har oppstått slik at hesten igjen kan bli smertefri og bevege seg korrekt.  

En veterinærkiropraktisk undersøkelse går ut på å ta en grundig historie/ anamnese fra eieren, se på hesten bevege seg i skritt og trav og enkelte ganger også under rytter, samt en grundig gjennomgang av hestens kropp og holdning. Man kjenner etter ujevnheter, varme og ømhet og også gamle skader og noterer alt dette i hestens journal. Så begynner man en systematisk, veterinærkiropraktisk vurdering av bevegeligheten til hestens ledd og bevegelsesenheter og justerer ut fra disse funnene. Hvis hesten har mange problemer kan det hende veterinærkiropraktoren velger å fokusere på ett område om gangen slik at det ikke blir for mye for hesten. Hvis den har kompensert for noe som har gjort vondt over lengre tid kan den falle helt sammen hvis man behandler alt på en gang og tar bort alle beskyttelsesmekanismene den har bygget opp. Da er det bedre, og mer rettferdig for hesten å komme tilbake en gang til litt senere.

Det er mange årsaker til at hesten kan få redusert bevegelighet og dermed vertebrale subluksasjonskomplekser (VSC’s), blant annet kompensasjon for tidligere halthet eller skader, overbelastning, hard eller ensidig trening,  for lite bevegelse, ujevnt underlag, ubalansert skoing, dårlig tilpasset sal eller seletøy og bitt, eller det kan være skjevheter hos rytteren. Noen av de vanligste symptomene på at hesten din kan trenge behandling av en veterinærkiropraktor er endringer i adferd, stivhet, lite motor bakfra, vanskelighet med å bøye seg til den ene siden, vil ikke gå til tøylen, vanskelighet med å fatte galopp, stopper på hinder eller hopper mindre forsiktig enn før, kaster hodet opp og går ujevnt og på tre eller flere spor. 

Veterinærkiropraktikk fungerer best som en forebyggende behandling, det vil si før en skade faktisk oppstår. Det fungerer også svært godt som en tilleggsterapi ved kroniske muskel og skjelettskader, ryggproblemer og hos hester med nedsatt prestasjon av ukjent årsak. Det blir stadig vanligere at hesteeiere velger å bruke veterinærkiropraktikk regelmessig for å holde prestasjonsevnen på topp og forebygge skader.  Hvor ofte en hest trenger behandling varierer veldig. Et vanlig behandlingsregime er å se hesten med 2 - 4 ukers mellomrom de to til tre første gangene, og så øke intervallet tilpasset til hvert enkelt individ. Husk at det kan ta litt tid for nervesystemet å tilpasse seg etter en behandling, og at man ofte trenger mer enn en behandling for å merke en vesentlig forskjell ved kroniske muskel og skjelettplager. Målet er å få hesten over på ”vedlikeholdsbehandling” ca. hver tredje måned dersom eier ønsker det.

Etter en behandling er det best for hesten om den blir leid i skritt i 10 – 15 minutter og så får fri resten av dagen og dagen etter. Det betyr ikke at den skal ha bokshvile, det beste er å gå ute i paddock eller på beite, så fremt den holder seg noenlunde i ro.  Hvis dette ikke er mulig bør den leies i skritt et par ganger om dagen eller gå på walker. Bevegelse er viktig! Det er også viktig å huske på at det er 96 timers karenstid, eller dopingfrist, på veterinærkiropraktikk.

Du kan lese mer om kiropraktikk på dyr på hjemmesiden til Options For Animals her.